Внутрішній аудит

До структури Головного управління входить головний спеціаліст з внутрішнього аудиту, який є організаційно та функціонально незалежним відповідно до Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247.

До основних завдань та функцій належить:

 1. проведення або участь у проведенні планових та позапланових внутрішніх аудитів на об’єктах внутрішнього аудиту за напрямами, що визначені у Стандартах;
 2. документація їх результатів;
 3. підготовка аудиторських звітів, висновків та рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів;
 4. здійснення контролю за станом їх реалізації;
 5. формування та зберігання матеріалів внутрішніх аудитів згідно з порядком, встановленим законодавством та внутрішніми документами Головного управління з питань проведення внутрішнього аудиту;
 6. здійснення моніторингу впровадження рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів;
 7. формування стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту, внесення змін до них, а також забезпечення затвердження  у  Головному управлінні  у  встановлені Стандартами терміни;
 8. формування звіту про результати діяльності головного спеціаліста або зведеного звіту за формою, затвердженою наказом Мінфіном від 27.03.2014 № 347.

Нормативно-правові документи

 1. Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001.
 2. Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за № 1219/19957
 3. Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.10.2011 за № 1195/19933.

Стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2020-2023 роки та операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік

Операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік (зі змінами)