З 24 червня 2020 року дозволи на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) не видаються.

Відповідно до положень статті 168 Земельного кодексу України, власники земельних ділянок та землекористувачі мають право здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок виключно на підставі розробленого у встановленому законом порядку робочого проекту землеустрою.
При цьому, переміщення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) в межах однієї і тієї самої земельної ділянки, призначеної для ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва та будівництва індивідуальних гаражів, здійснюється без розроблення робочого проекту землеустрою.

Правила розроблення робочих проектів землеустрою затверджений постановою КМУ від 02.02.2022 №86 (див. посилання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86-2022-%D0%BF#Text )

Порушення умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту, визначених у робочому проекті землеустрою, або відсутність такого проекту землеустрою,  тягнуть за собою:

  • накладення штрафу, відповідно до статті 53-3 КУпАП(на громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);
  • нарахування шкоди, заподіяної внаслідок псування земель, відповідно до Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 р. № 963.