Згідно з пунктом 286.1. статті 286 Податкового кодексу України підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Відповідно до статті 271 розділу XII Податкового кодексу України базою оподаткування є в тому числі нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом.

Разом з цим, відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Рішеннями Київської міської ради від 18 жовтня 2018 року N 1910/5974 та від 31 січня 2019 року № 2/6658 внесено зміни до рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року N 242/5629 “Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві”. Зокрема Додаток 3 (Положення про плату за землю) викладено в новій редакції та встановлено ставки плати за землю, що діють з 01.01.2019.

Відповідно до пункту 5.1. розділу 5 Положення про плату за землю ставки податку за земельні ділянки для фізичних та юридичних осіб, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюються залежно від цільового призначення землі у відсотках від їх нормативної грошової оцінки відповідно до таблиці № 1 цього Положення.

Разом з цим, згідно з приміткою 2 таблиці № 1 до додатку 3 Положення про плату за землю якщо вид цільового призначення земельної ділянки згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. N 548, не внесено до Державного земельного кадастру, то застосовується ставка у відсотках від нормативної грошової оцінки відповідно до цієї таблиці, але не менше 1 відсотка від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Слід зазначити, що відповідно до пункту 41.1 статті 41 та підпункту 191.1.1 пункту 191.1 статті 191 Податкового кодексу України контролюючими органами, що здійснюють адміністрування податків, зборів, платежів, є органи, що реалізують державну податкову та митну політику. При цьому підпункт 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України під адмініструванням податків, зборів, платежів розуміє, зокрема, облік платників податків та об’єктів оподаткування, контроль за сплатою податків.