______________________________________________________________________________________________________NAZK_logo

Основними завданнями головного спеціаліста запобігання та виявлення корупції є:

 1. розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним корупцією;
 2. надання  методичної  та  консультаційної допомоги з питань додержання вимог антикорупційного законодавства;
 3. здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню;
 4. перевірка  факту подання суб’єктами декларування  декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій;
 5. здійснення  контролю  за  дотриманням антикорупційного законодавства, в тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Головний спеціаліст запобігання та виявлення корупції відповідно до покладених на нього завдань:

 • здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції»;
 • надає    працівникам   Головного   управління  методичну   та консультативну допомогу з питань додержання вимог антикорупційного законодавства;
 • вживає  заходів з виявлення конфлікту  інтересів та сприяє його врегулюванню;
 • надає допомогу в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 • співпрацює з викривачами,  забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту;
 • веде   облік  працівників  Головного  управління,  притягнутих  до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;
 • взаємодіє   з  уповноваженими  підрозділами з питань  запобігання корупції інших відповідальних суб’єктів, Національним агентством з питань запобігання корупції, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень визначені Законом України «Про запобігання корупції».

Основні завдання, функції та права уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції визначені Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 березня 2020 року № 102/20.