Відділ ринку та оцінки земель є структурним підрозділом Головного управління Держгеокадастру у м. Києві, який утворено для формування та реалізації державної політики у сфері оцінки та ринку земель.

Відповідно до покладених завдань відділ ринку та оцінки земель здійснює наступні функції:

  • Подає на розгляд керівництва пропозиції до плану заходів щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Головного управління, у питаннях, які належать до повноважень Відділу.
  • Розробляє і здійснює заходи щодо розвитку ринку земель, вдосконалення порядку ведення обліку та підготовки звітності у сфері ринку та оцінки землі.
  • Формує витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок.
  • Готує пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання робіт з грошової оцінки земель.
  • Забезпечує доступ до публічної інформації в межах наданих повноважень.
  • Розглядає звернення громадян, юридичних осіб, центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, запитів народних депутатів, адвокатських запитів з питань, що належать до компетенції Відділу.
  • Здійснює інші функції, що випливають з покладених на Відділ завдань, передбачених чинним законодавством.

Закон України «Про оцінку земель» визначає, що грошова оцінка земельних ділянок залежно від призначення та порядку проведення поділяється на два типи: нормативну та експертну.

Нормативну грошову оцінку земельних ділянок здійснюють для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Експертна грошова оцінка земельних ділянок та прав на них проводиться з метою визначення вартості об’єкта оцінки. Цей вид грошової оцінки використовується при здійсненні цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них.

Нормативну грошову оцінку земельних ділянок проводять юридичні особи, які є розробниками документації із землеустрою.

Експертну грошову оцінку земельних ділянок здійснюють суб’єкти оціночної діяльності у сфері оцінки земель відповідно до вимог цього Закону, Закону України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні», а також інших нормативно-правових актів.

За результатами проведення нормативної грошової оцінки земель населеного пункту складається технічна документація, яка затверджується сільською, селищною, міською радою. Дані за результатами проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки оформлюються як витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, що видається територіальним органом Держгеокадастру за місцезнаходженням земельної ділянки.

За результатами проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок складається звіт.

Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки громадяни можуть отримати виключно через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.

З адресами ЦНАПів можна ознайомитися за посиланням.

Для замовлення адміністративної послуги «Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки» можливо скористатись онлайн сервісом, сформувавши заяву на зазначену адміністративну послугу на сайті Публічної кадастрової карти України про запитувану земельну ділянку.

З Державним реєстром оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та орієнтовними зразками заяв можна ознайомитися у розділі веб-сайту “Професіоналам земельного ринку”.

Нормативно-правові документи