Відділ ринку та оцінки земель є структурним підрозділом Головного управління Держгеокадастру у м. Києві, що є територіальним органом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру ті йому підпорядковане.

Відповідно до покладених завдань відділ ринку та оцінки земель здійснює наступні функції:

3.1. Подає на розгляд керівництва пропозиції до плану заходів щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності Головного управління, у питаннях, які належать до повноважень Відділу.

3.2. Розробляє і здійснює заходи щодо розвитку ринку земель, вдосконалення порядку ведення обліку та підготовки звітності у сфері ринку та оцінки землі.

3.3. Формує витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок.

3.4. Готує пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання робіт з грошової оцінки земель.

3.5. Забезпечує доступ до публічної інформації в межах наданих повноважень.

3.6. Розглядає звернення юридичних та фізичних осіб з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.7. Приймає участь у підготовці проектів наказів Головного управління з питань, віднесених до компетенції Відділу.

3.8. Приймає участь у підготовці засідань колегій, нарад, семінарів, які проводяться у Головному управлінні з питань, що належать до компетенції Відділу.

3.9. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на Відділ завдань, передбачених чинним законодавством.