З 11.08.2021 постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2021 № 821 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» внесено зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051.

Відповідно до пункту 1211 Порядку внесення до відомостей про земельну ділянку змін щодо її цільового призначення здійснюється згідно з Класифікатором видів цільового призначення земельних ділянок (далі – Класифікатор), Класифікатором видів функціонального призначення територій та співвідношення між ними, а також правилами їх застосування, наведеними у додатках 58-60 Порядку.

Так, пунктом 3 додатку 58 Порядку встановлено, що для приведення у відповідність цільового призначення земельної ділянки із Класифікатором, у разі коли таке цільове призначення визначене відповідно до Українського класифікатора цільового призначення земель (далі – УКЦВЗ), затвердженого листом Державного комітету України із земельних ресурсів від 24.04.1998 за № 14-1-7/1205, а також у разі коли таке цільове призначення визначено до набрання чинності УКЦВЗ, Державному кадастровому реєстраторові подаються:

заява за формою згідно з додатком 12 до Порядку;

електронний документ з визначеним цільовим призначенням земельної ділянки відповідно до Класифікатора;

лист структурного підрозділу Держгеокадастру, який здійснює повноваження на відповідній території, щодо можливості визначення цільового призначення земельної ділянки згідно з Класифікатором, який надається на запит власника або користувача земельної ділянки з урахуванням матеріалів формування земельної ділянки.

Варто зазначити, що Головне управління Держгеокадастру у м. Києві формує лист про можливість визначення цільового призначення земельної ділянки згідно з Класифікатором за запитом власника або користувача земельної ділянки з урахуванням матеріалів формування земельної ділянки, які знаходяться в регіональному фонді документації із землеустрою Головного управління Держгеокадастру у м. Києві, створеного відповідно до Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 № 1553.

Переліку документів, що зберігаються в Державному фонді документації із землеустрою та оцінки земель, оприлюднено на офіційному веб-сайті Держгеокадастру та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних Держгеокадастру (https://land.gov.ua/info/derzhavnyi-fond-dokumentatsii-iz-zemleustroi).