ЗБІЛЬШИТИ ЗОБРАЖЕННЯ

З метою забезпечення якості надання адміністративних послуг, підвищення рівня підготовки документів для отримання земельних сервісів, підвищення  кількості позитивних рішень під час внесення інформації до Державного земельного кадастру, державними кадастровими реєстраторами Головного управління Держгеокадастру у м. Києві оприлюднюється список найпоширеніших зауважень до поданих документів, які є підставою для відмови:

 невідповідність електронного документа даним Державного земельного кадастру вимогам до змісту, структури і технічних характеристик такого документа згідно з додатком 1 (наявність критичних помилок, форма власності, порушена структура електронного документа); даним документації із землеустрою та оцінки земель (інформація про угіддя, обмеження, суміжних землекористувачів, вид використання, лінійні проміри, місце розташування, цільове призначення, опис меж, вид документації, перелік документів, державний акт) (пункт 74 Порядку ведення Державного земельного кадастру) – 51%;

■ невідповідність документації із землеустрою пунктам 3.2 та 3.12 Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів 18.05.2010 № 376 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 червня 2010 р. за № 391/17686, (порушений порядок погодження меж земельної ділянки, встановлення межових знаків на місцевості) – 12%;

 документи, які є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, не відповідають вимогам відповідно до статті 22 Закону України «Про Державний земельний кадастр», наказу Державного комітету України із земельних ресурсів 07.2010  № 548 та додатку 4 до Порядку ведення Державного земельного кадастру (документи мають відповідати законодавству, невірно визначено код угіддя та код КВЦПЗ) – 6%;

■ із заявою звернулася особа, яка не може бути заявником відповідно до пункту 109 Порядку ведення Державного земельного кадастру – 6%;

 склад документації із землеустрою не відповідає статті 55, 56 Закону України «Про землеустрій» (відсутні копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна; перелік обтяжень прав на земельну ділянку, згода власника земельної ділянки) – 12%;

■ розташування об’єкта Державного земельного кадастру на території дії повноважень іншого Державного кадастрового реєстратора відповідно до пункту 111 Порядку ведення Державного земельного кадастру (помилка індексної кадастрової карти) – 13%.