ЗБІЛЬШИТИ ЗОБРАЖЕННЯ

З метою забезпечення якості надання адміністративних послуг, підвищення рівня підготовки документів для отримання земельних сервісів, підвищення кількості позитивних рішень під час внесення інформації до Державного земельного кадастру, державними кадастровими реєстраторами Головного управління Держгеокадастру у м. Києві оприлюднюється список найпоширеніших зауважень до поданих документів, які є підставою для відмови:

 невідповідність електронного документа даним Державного земельного кадастру вимогам до змісту, структури і технічних характеристик такого документа згідно з додатком 1 (наявність критичних помилок, форма власності, порушена структура електронного документа); даним документації із землеустрою та оцінки земель (інформація про угіддя, обмеження, суміжних землекористувачів, вид використання, лінійні проміри, місце розташування, цільове призначення, опис меж, вид документації, перелік документів, державний акт) (пункт 74 Порядку ведення Державного земельного кадастру) – 60,02%;

 невідповідність документації із землеустрою пунктам 3.2 та 3.12 Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів 18.05.2010 № 376 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 червня 2010 р. за № 391/17686, (порушений порядок погодження меж земельної ділянки, встановлення межових знаків на місцевості) – 14,37%;

 склад документації із землеустрою не відповідає статті 55, 56 Закону України «Про землеустрій» (відсутні копії правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна; перелік обтяжень прав на земельну ділянку, згода власника земельної ділянки) – 13,87%;

 документи, які є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру, не відповідають вимогам відповідно до статті 22 Закону України «Про Державний земельний кадастр», наказу Державного комітету України із земельних ресурсів 07.2010 № 548 та додатку 4 до Порядку ведення Державного земельного кадастру (документи мають відповідати законодавству, невірно визначено код угіддя та код КВЦПЗ) – 9,41%;

■ відображення кадастрового не відповідає статті 34 Закону України «Про Державний земельний кадастр» (лінійні проміри між поворотними точками меж земельної ділянки, межі земельної ділянки, контури об’єктів нерухомого майна, розташованих на земельній ділянці) – 2,33%.