Запобігання корупції – один із пріоритетних напрямів у діяльності Головного управління Держгеокадастру у м. Києві

Запобігання та виявлення корупції у земельній сфері є одним із пріоритетних напрямів у діяльності Головного управління Держгеокадастру у м. Києві. Під особливим контролем керівництва Головного управління – організація і проведення заходів щодо запобігання та протидії корупції, контроль за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, здійснення оцінки корупційних ризиків у діяльності Головного управління, виявлення причин, що їх породжують.

У Головному управлінні є обов’язковим проведення організаційно-роз’яснювальної роботи щодо неухильного дотримання працівниками, визначених Законом України «Про запобігання корупції», обмежень та заборон при виконанні своїх службових обов’язків, загальновизнаних норм етичної поведінки, дотримання вимог законодавства щодо заходів фінансового контролю.

Однією з поширених форм здійснення такої роботи є проведення семінарів-інструктажів, тематичних занять, організація тренінгів, надання працівникам Головного управління методичної та консультаційної допомоги з питань запобігання корупції.

З метою здійснення контролю щодо дотримання посадовими особами антикорупційного законодавства, запобігання вчиненню працівниками корупційних правопорушень та правопорушень пов’язаних з корупцією, фахівці Головного управління ретельно розглядають листи, заяви та скарги, які надходять від фізичних та юридичних осіб.

Серед дієвих механізмів протидії корупції передбачено призначення службових розслідувань та перевірок стосовно державних службовців у разі невиконання або неналежного виконання ними службових обов’язків, перевищення наданих повноважень, недотримання вимог антикорупційного законодавства.

У своїй діяльності у сфері запобігання та виявлення корупції керівництво Головного управління робить ставку на передовий досвід з використанням сучасних інформаційних технологій, що дає можливість уникнути таких негативних явищ, як зловживання службовим становищем, неправомірне використання наявних дискреційних повноважень, відсутність прозорості у діяльності державних органів, їх посадових осіб у сфері земельних відносин.