Реквізити для оплати

Отримувач платежу: УДКСУ у Печерському районі   м. Києва

р/рахунок  №33213879727007

МФО 820019 код ЄДРПОУ 38004897

В призначенні платежу обов’язково вказувати КДК 22012500

Оголошення

Головне управління Держгеокадастру у м. Києві повідомляє, що з 1 січня 2017 року набирав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 06.12.2016 року № 1774-VIII (далі – Закон).

Відповідно до пункту 33 розділу I Закону у частині третій статті 38 Закону України “Про Державний земельний кадастр” (Відомості Верховної Ради України, 2012 р.,№ 8, ст.61 із наступними змінами) внесено такі зміни:

1) слова “мінімальної заробітної плати” замінено словами “прожиткового мінімуму для працездатних осіб”;

2) абзац двадцять перший викладено в такій редакції: “Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працезданих осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга”.

Згідно з абзацом четвертим чатини першої статті 7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” встановлено прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2017 року у розмірі 1600 гривень.

за надання відомостей справляється адміністративний збір:

а) за витяг із Державного земельного кадастру про:

земельну ділянку – 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (80 грн);

обмеження у використанні земель – 0,055  розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (88 грн);

землі в межах адміністративно-територіальних одиниць – 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (96 грн);

б) за довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території), – 0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (96 грн);

в) за викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) – 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (48 грн);

г) за копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру – 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (48 грн);

ґ) за пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей із Державного земельного кадастру про:

земельні угіддя (за 1 дециметр квадратний плану масштабу 1:2000-1:5000 території населених пунктів І масштабу 1:5000-1:10000 за межами населених пунктів) – 0,065 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (104 грн);

частини земельної ділянки, на яку поширюється дія земельного сервітуту, договору суборенди земельної ділянки, – 0,07 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (112 грн);

координати поворотних точок меж об’єктів кадастру (за один аркуш формату А4 (до 30 точок меж об’єктів) – 0,065 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (104 грн);

бонітування ґрунтів (за 1 дециметр квадратний плану масштабу 1:5000-1:10000 за межами населених пунктів) – 0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (160 грн);

д) за виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення, – 0,13 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (208 грн).

Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2016 р. становить 1600 грн. відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 р. № 1801-VIII.