Інформація про виконання Головним управлінням Держгеокадастру у м. Києві Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік та реалізації визначених у ній заходів за 9 місяців 2018 року

 

 

 

Інформація

про виконання Головним управлінням Держгеокадастру у м. Києві антикорупційної програми Держгеокадастру на 2018 рік та реалізації визначених у ній заходів за 9 місяців 2018 року

Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі Строк виконання заходу Відповідальні за виконання Стан виконання
1 2 3 4 5
І. Засади відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, земельних відносин, землеустрою, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми
1. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції організаційно-розпорядчих актів територіальних органів Держгеокадастру. Протягом 2018 року Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру Виконується.

У Головному управлінні  здійснюється контроль за дотриманням антикорупційного  законодавства  та   законодавства  про  державну  службу, у тому числі шляхом опрацювання  організаційно розпорядчих актів Головного управління. Всі організаційно – розпорядчі акти в обов’язковому порядку візуються завідувачем сектору запобігання та виявлення корупції перед поданням на підпис керівництву Головного управління. Протягом 9 місяців 2018 року сектором запобігання та виявлення корупції опрацьовано 329 наказів, а саме: 42 накази з основної діяльності Головного управління, 286 наказів з питань управління персоналом та 1 наказ з адміністративно-господарської діяльності.

 

2. Забезпечення інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками  територіальних органів Держгеокадастру. Невідкладно після виявлення Керівники територіальних органів Держгеокадастру Виконується.

Сектором запобігання та виявлення корупції  проведено   перевірку   факту подання    суб’єктами  декларування Головного управління  щорічних декларацій  за  2017  рік та декларацій після  звільнення. Також здійснюється контроль за поданням посадовими особами, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функції держави або місцевого самоврядування декларацій перед звільненням. За звітний період фактів неподання або несвоєчасного подання декларацій не виявлено.

Впродовж 9 місяців 2018 року відсутні випадки порушення посадовими особами Головного управління обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

 

3. Забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при висвітленні діяльності Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру. Протягом 2018 року Керівники територіальних органів Держгеокадастру Виконується.

На офіційному сайті Головного управління Держгеокадастру у м. Києві розміщується відповідна інформація, зокрема, щодо прийнятих організаційно-розпорядчих документів, висвітлюється суспільно-важлива інформація, здійснюються щотижневі публікації про діяльність Головного управління із наведенням статистичних даних.

4. Здійснення заходів з підвищення рівня інформованості працівників щодо обмежень та вимог, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», шляхом проведення бесід, навчань, розміщення інформаційних матеріалів на внутрішньому порталі Держгеокадастру та сайтах. Протягом 2018 року Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру Виконується.

За звітний період у Головному управлінні проведено 4 заходи (семінари, тематичні заняття, навчань) з проблемних питань застосування антикорупційного законодавства, надано 79 індивідуальних консультацій, роз’яснень, проведено бесід тощо, розміщено 7 публікацій на   офіційному  сайті Головного управління у розділі «Запобігання і протидія корупції», надіслано 4 інформаційні   листи  з  відповідними  посиланнями   на  адреси електронних поштових скриньок керівників структурних підрозділів Головного управління.

Відповідно до Методичних рекомендацій щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.07.2017 № 317, всі семінари, заняття, навчання, інші заходи, які проводяться   у   Головному  управлінні,  документуються   шляхом  складання відповідних протоколів, також ведеться окремий журнал обліку наданих індивідуальних консультацій.

 

5. Доведення до відома працівників територіальних органів Держгеокадастру та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, змін в антикорупційному законодавстві, роз’яснень і методичних рекомендацій Національного агентства, у т. ч. шляхом розміщення на внутрішньому порталі Держгеокадастру та сайтах. Протягом 2018 року Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру Виконується.

З метою підвищення рівня інформованості працівників щодо обмежень та вимог, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», для ознайомлення  з рішеннями Національного агентства з питань запобігання корупції, Методичними рекомендаціями,  у Головному управлінні здійснюються заходи інформаційно – роз’яснювального характеру, у тому числі,   шляхом    розміщення   відповідних   матеріалів   на   офіційному  сайті Головного управління у розділі «Запобігання і протидія корупції» (7 публікацій) та надсилання  інформаційних   листів  з  відповідними  посиланнями   на  адреси електронних поштових скриньок керівників структурних підрозділів Головного управління (4 інформаційні листи).

 

6. Забезпечення підвищення кваліфікації працівників територіальних органів Держгеокадастру з питань запобігання і виявлення корупції. Протягом 2018 року Керівники територіальних органів Держгеокадастру

 

Виконується.

За звітний період 35 посадових осіб Головного управління закінчили безкоштовний навчальний онлайн – курс «Конфлікт інтересів: треба знати!», створений Національним агентством з питань запобігання корупції за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та отримали відповідні сертифікати.

 

7. Забезпечення ведення обліку працівників територіальних органів Держгеокадастру притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов’язаних з корупцією, розміщення статистичної інформації на офіційних веб-сайтах. Протягом 2018 року Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру Виконується.

Протягом 9 місяців 2018 року відсутні факти притягнення до відповідальності посадових осіб Головного управління за вчинення корупційних правопорушень та/або правопорушень, пов’язаних з корупцією.

8. Забезпечення проведення службових розслідувань щодо осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, та вжиття заходів щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Протягом 2018 року Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру Виконується.

За звітний період службові розслідування у Головному управлінні не проводились.

Станом на 28.09.2018 року повідомлення чи інформація з будьяких джерел (правоохоронні органи, органи державної влади або місцевого самоврядування, суди, інтернет ресурси, звернення громадян тощо) про відкриття кримінальних або адміністративних проваджень, затримання посадових осіб за підозрою у вчиненні злочину, рішення, ухвали, постанови судів, які набрали законної сили щодо притягнення до відповідальності    працівників    Головного   управління   Держгеокадастру  у м. Києві  не надходили.

9. Забезпечення інформаційної підтримки рубрики «Запобігання і протидія корупції» на офіційному веб-сайті Держгеокадастру, його територіальних органів. Протягом 2018 року Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру Виконується.

Протягом 9 місяців 2018 року на   офіційному  сайті Головного управління у розділі «Запобігання і протидія корупції» розміщено 7 публікацій, які містять актуальну інформацію про діяльність з питань запобігання та виявлення корупції

10. Забезпечення умов для повідомлень працівниками територіальних органів Держгеокадастру про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку, забезпечення конфіденційності інформації про цих осіб. Протягом 2018 року Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру Виконується.

На  виконання вимог статті 53 Закону України «Про запобігання корупції»,  для    забезпечення   зручного,  загальнодоступного    використання

можливості потенційного викривача здійснити повідомлення про корупційні або  пов’язані  з  корупцією  правопорушення  на  офіційному сайті  Головного управління створено спеціальну рубрику (посилання) «Повідомлення про корупцію».

Повідомлення можуть бути направлені:

– поштою;

– електронною поштою;

– у скриньку для кореспонденції Головного управління;

– шляхом заповнення відповідної форми на офіційному сайті Головного управління;

– за телефоном.

За звітний період повідомлення від викривачів, що можуть свідчити про вчинення правопорушень посадовими особами Головного управління,  не надходили.

ІІ. Усунення виявлених корупційних ризиків
1. Ризик 6.

Порушення вимог фінансового контролю.

 

Найменування заходу.

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками щодо дотримання вимог фінансового контролю, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», шляхом проведення навчань, бесід, індивідуальних консультацій, надання допомоги в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави.

Протягом 2018 року Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру Виконується.

З метою дотримання вимог положень статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» всім суб’єктам декларування, які у 2017 році припинили діяльність, пов’язану з виконанням функції держави або місцевого самоврядування, а також особам,  які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю, пологами або для догляду за дитиною, направлено листи з попередженням щодо необхідності подання  декларацій відповідного типу. Сектором запобігання та виявлення корупції надано  допомогу 57 – ми суб’єктам декларування у заповненні  декларацій відповідного типу, зокрема: щорічних за 2017 рік – 44, декларацій перед звільненням – 7, декларації кандидата на посаду (кандидата на посаду – переможця конкурсу) – 6. Сектором запобігання та виявлення корупції надано понад 60 консультацій з питань дотримання антикорупційного законодавства стосовно заходів фінансового контролю.

Державним службовцям Головного управління, у  яких, відповідно до ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції», виник обов’язок   повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни в майновому стані, надано допомогу у заповненні  електронної форми повідомлення. За звітний період сектором запобігання та виявлення корупції надано допомогу у заповненні форми повідомлення про суттєві зміни в майновому стані 4-м суб’єктам декларування.

Протягом 9 місяців 2018 року на офіційному сайті Головного управління у розділі «Запобігання і протидія корупції» розміщено 2 публікації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю та  найбільш поширених запитань, які виникають у суб’єктів декларування при заповненні форми повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

За звітний період у Головному управлінні проведено 2 навчальних заходи з питань дотримання положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю,  заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та форми повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

 

2. Ризик 7.

Прийняття пропозицій, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

 

Найменування заходу.

Проведення роз’яснювальної роботи щодо відповідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди або подарунка службовою особою, алгоритму дій у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» шляхом проведення навчань, бесід, індивідуальних консультацій, розміщення інформаційних матеріалів на внутрішньому порталі Держгеокадастру.

Протягом 2018 року Територіальні органи Держгеокадастру Виконується.

Сектором запобігання та виявлення корупції проводиться роз’яснювальна робота щодо відповідного алгоритму дій у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» шляхом проведення бесід, надання консультацій.

Працівники Головного управління, які  закінчили навчальний онлайн – курс «Конфлікт інтересів: треба знати!», отримали роз’яснення положень ст. 23 Закону України «Про запобігання корупції» щодо одержання подарунків  із матеріалів відеолекцій курсу та  закріпили отримані знання під час складання тестів.

Впродовж 9 місяців 2018 року повідомлення про прийняття посадовими особами Головного управління пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди не надходили.

3. Ризик 8.

Порушення працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.

 

Найменування заходу.

Здійснення заходів з підвищення рівня інформованості працівників та щодо недопущення порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності шляхом проведення навчань, бесід, індивідуальних консультацій, розміщення інформаційних матеріалів на внутрішньому порталі Держгеокадастру.

Протягом 2018 року Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру Виконується.

Сектором запобігання та виявлення корупції заплановано проведення у IV кварталі 2018 року тематичного заняття з питань існуючих обмежень, у тому числі щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».

Посадові особи Головного управління, які прослухали навчальний онлайн – курс «Конфлікт інтересів: треба знати!», мали змогу отримати інформацію стосовно обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності із матеріалів відеолекцій, конспектів та презентацій курсу.

За звітний період фактів порушення посадовими особами Головного управління обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності не виявлено.

4. Ризик 9.

Порушення працівниками Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру, вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

 

Найменування заходу.

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо визначення поняття «конфлікт інтересів», шляхів і способів його врегулювання шляхом проведення навчань, бесід, індивідуальних консультацій, розміщення інформаційних матеріалів на внутрішньому порталі Держгеокадастру.

Протягом 2018 року Уповноважені підрозділи (особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Держгеокадастру Виконується.

Відповідно до положень Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, у Головному управлінні вживаються    заходи    щодо  запобігання реального або потенційного конфлікту інтересів, проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо визначення поняття «конфлікт інтересів», шляхів і способів його врегулювання.

На офіційному сайті Головного управління у розділі «Запобігання і протидія корупції» розміщено Методичні рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інформацію про безкоштовний навчальний онлайн – курс «Конфлікт інтересів: треба знати!».

За звітний період 35 посадових осіб Головного управління прослухали онлайн – курс «Конфлікт інтересів: треба знати!» та отримали відповідні сертифікати про його успішне закінчення.

 

5. Ризик 10.

Порушення при проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком.

 

Найменування заходу.

Здійснення вибіркової перевірки повноти та правильності результатів спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перевірки порядку призначення державних службовців на посади категорії «Б» щодо наявності довідок про спеціальну перевірку.

Протягом 2018 року Керівники територіальних органів Держгеокадастру

 

Виконується.

Відповідно до положень ст. 56 – 58 Закону України «Про запобігання корупції»,  сектор запобігання та виявлення корупції бере участь, в межах повноважень, у проведенні спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком. За звітний період у Головному управлінні організовано проведення спеціальної перевірки стосовно однієї особи із дотриманням, визначених чинним законодавством строків проведення спеціальної перевірки.

 

6. Ризик 11.

Зловживання під час використання матеріальних ресурсів.

 

Найменування заходу.

Попередження працівників про недопустимість використання матеріальних ресурсів Держгеокадастру для інших, не пов’язаних із службовою необхідністю цілей. Забезпечення дотримання правил користування окремими ресурсами.

Протягом 2018 року Керівники територіальних органів Держгеокадастру Виконується.

У Головному управлінні Держгеокадастру у м. Києві здійснюється постійний контроль за дотриманням положень Закону України «Про державну службу» (Глави 1 – 3 Розділу VIII) стосовно дисциплінарної та матеріальної відповідальності державних службовців. Працівники попереджаються про недопустимість використання матеріальних ресурсів Головного управління для інших, не пов’язаних із службовою необхідністю цілей. Також здійснюються заходи з енергозбереження і забезпечення зменшення витрат на енергоносії.

 

7. Ризик 12.

Встановлення відповідальними за підготовку тендерної документації особами дискримінаційних вимог для потенційних учасників торгів.

 

Найменування заходу.

Моніторинг дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель;

забезпечення застосування чітких, однотипних кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі.

Протягом 2018 року Керівники територіальних органів Держгеокадастру Виконується.

Протягом 9 місяців 2018 року процедури публічних закупівель у Головному управлінні Держгеокадастру у м. Києві не проводились у зв’язку із відсутністю предметів закупівлі (товарів, послуг), вартість яких відповідала б умовам,  передбаченими частиною 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Додатки до річних планів закупівель Головного управління Держгеокадастру у м. Києві щорічно публікуються на порталі системи публічних закупівель ПроЗоро.

8. Ризик 13.

Недотримання вимог щодо зайняття посад державної служби, порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби.

 

Найменування заходу.

Посилення контролю за дотриманням процедури конкурсного відбору шляхом опрацювання уповноваженим підрозділом з питань запобігання корупції всіх наказів про призначення.

Протягом 2018 року Керівники територіальних органів Держгеокадастру Виконується.

Керівництвом Головного управління Держгеокдастру у м. Києві та конкурсною комісією забезпечується дотримання порядку зайняття посад державної служби, передбаченого Законом України «Про державну службу».

У Головному управлінні здійснюється контроль за дотриманням процедури конкурсного відбору шляхом опрацювання сектором запобігання та виявлення корупції всіх наказів про призначення.

Представники сектору запобігання та виявлення корупції не входять до складу конкурсної комісії. Протягом 9 місяців 2018 року проведено 3 конкурси на заміщення 29 вакантних посад. За їх результатами відібрано 10 кандидатів (у т. ч. 4 на керівні посади).

 

9. Ризик 14.

Недостатня професійна компетентність внутрішніх аудиторів.

 

Найменування заходу.

Направлення на навчання та підвищення кваліфікації внутрішніх аудиторів за професійним напрямом, яке проводиться Уповноваженим органом державної влади.

Протягом 2018 року Керівники територіальних органів Держгеокадастру Виконується.

У 2018 році головний спеціаліст з внутрішнього аудиту  Головного   управління   Держгеокадастру  у

м. Києві, з метою підвищення кваліфікації за професійним напрямом, приймав участь у тренінгу з питань планування аудиторського завдання, організатором якого було Міністерство фінансів України (лист Мінфіну від 20.04.2018 №33020-07-5/11011).

10. Ризик 15.

Недотримання принципу незалежності та об’єктивності внутрішнього аудиту внаслідок втручання інших посадових осіб в роботу структурного підрозділу внутрішнього аудиту.

 

Найменування заходу.

Здійснення ротацій внутрішніх аудиторів між територіальними органами Держгеокадастру (направлення на проведення внутрішнього аудиту до інших областей).

Забезпечення комунікації (контактування, спілкування, звітування тощо), а також розгляд питань оплати праці внутрішніх аудиторів безпосередньо першими керівниками органів Держгеокадастру.

Не допущення втручання або здійснення будь-якого тиску в роботі структурних підрозділів внутрішнього аудиту з боку посадових осіб інших структурних підрозділів.

Заборона залучення внутрішніх аудиторів до складу комісій, робочих груп, комітетів, робота яких пов’язана із виконанням завдань та функцій, що являються об’єктом внутрішнього аудиту.

Протягом 2018 року Керівники територіальних органів Держгеокадастру Виконується .

З метою дотримання принципу незалежності та об’єктивності внутрішнього аудиту, проводиться ефективна практика ротації внутрішніх аудиторів в системі Держгеокадастру та залучення фахівців з внутрішнього аудиту територіальних органів Держгеокадастру для участі у комплексних внутрішніх аудитах.

За звітний період головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного управління  приймав участь у проведені  аудитів ефективності  діяльності підприємств щодо ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань підприємств, а саме: Київської обласної філії ДП «Центр ДЗК», Київського науково-дослідного та проектного інституту землеустрою, Державного науково-виробничого підприємства «Аерогеодезія».

Інформація про недотримання принципу незалежності та об’єктивності внутрішнього аудиту внаслідок втручання інших посадових осіб в роботу головного спеціаліста з внутрішнього аудиту протягом 9 місяців 2018 року до сектору запобігання та виявлення корупції не надходила.

11. Ризик 16.

Відсутність належного контролю за опрацюванням листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, тощо.

 

Найменування заходу.

Проведення навчань серед працівників Держгеокадастру, його територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру.

Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального законодавства під час розгляду листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, тощо, шляхом періодичного моніторингу з боку підрозділу документообігу, інших уповноважених на це підрозділів відповідних листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, відповідей на них та звітування перед керівництвом про результати такого моніторингу; публікації на сайті статистичних даних щодо запитів, звернень і відповідей на них протягом певного періоду (щоквартально), а також питань, яких вони стосувались.

Протягом 2018 року Керівники територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління Держгеокадастру Виконується.

Керівництвом Головного управління Держгеокадастру у м. Києві постійно вживаються заходи щодо дотримання спеціального законодавства під час розгляду листів громадян та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень громадян, звернень на гарячу лінію, недопущення порушень термінів їх виконання.

Відділ документального, господарського та організаційного забезпечення щомісячно здійснює аналіз та оприлюднює на офіційному сайті Головного управління  звіт щодо запитів на отримання публічної інформації, що надійшли на розгляд Головного управління.

За звітний період  фактів порушення терміну розгляду звернень громадян, листів юридичних осіб, запитів на публічну інформацію, звернень на гарячу лінію не виявлено.

 

 

ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування
1. Проведення навчань (нарад) з проблемних питань застосування антикорупційного законодавства, тощо. Протягом 2018 року Виконується.

За звітний період у Головному управлінні проведено 4 заходи (семінари, тематичні заняття, навчання) з проблемних питань застосування антикорупційного законодавства, якими охоплено 151 особу, надано 79 індивідуальних консультацій, роз’яснень, проведено бесід,  тощо.