–                    Супровідний лист від територіального органу Держгеокадастру (абзац 2 підпункту 2.7 Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації, затвердженої наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.12.2004 за № 1618/10217 (далі – Методика);

–                    Заяву (для фізичних осіб) або клопотання (для юридичних осіб) про проведення експертизи за формою згідно додатком 1 до Методики;

–                    Копію договору та кошторису на виготовлення землевпорядної документації, завірених підписом та печаткою розробника об’єкту експертизи (стаття 39 Закону України “Про державну експертизи землевпорядної документації”);

–                    Документацію пронумерувати, прошити та скріпити печаткою розробника у відповідність до підпункту 3.3.2 Методики;

–                    Додатки привести у відповідність до п. 3.3.2 Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації затвердженої наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391

3.3.2. Усі основні документи і матеріали, додані до об’єкта державної експертизи повинні відповідати таким вимогам:

 • додатки та передбачені законодавством погодження, а також висновок Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою повинні бути підписані керівником відповідального органу (організації), скріплені його печаткою та мати термін дії;
 • графічні матеріали у встановлених законодавством випадках мають бути погоджені керівником територіального органу земельних ресурсів;
 • кожен аркуш копій архівних документів повинен бути посвідчений підписом архіваріуса та печаткою архівної установи;
 • кожен аркуш інших документів повинен бути посвідчений підписом і печаткою розробника об’єкта експертизи;
 • письмова згода землекористувача у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб, повинна бути засвідчена нотаріально;
 • документація із землеустрою повинна бути пронумерована, прошита та скріплена підписом і печаткою розробника об’єкта експертизи;

 

При виконанні цих вимог об’єкт державної експертизи підлягає реєстрації. В іншому випадку документація повертається замовнику на доопрацювання без реєстрації.

 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

 

_____________________________________

(П.І.Б. (назва) замовника

_____________________________________

експертизи та його адреса)

_____________________________________

_____________________________________

 

 

ЗАЯВА (для фізичної особи)

КЛОПОТАННЯ (для юридичної особи)

 

Прошу провести _______________________________________________

                      (обов’язкову, добровільну)

____________________________________ державну експертизу ____________

(первинну, повторну, додаткову)

___________________________________________________________________

   (назва документації)

___________________________________________________________________.

Документація розроблена _____________________________________________

                                         (назва розробника документації)

____________________________________________________________________

 

на замовлення _______________________________________________________

                             (назва замовника документації)

на підставі договору __________________________________________________.

                     (дата та номер договору на виготовлення відповідної документації)

 

Кошторисна вартість робіт за зазначеним договором складає
_________ грн. ___ коп., у тому числі ПДВ – _________ грн. ___ коп.

 

Оплата за проведення державної експертизи гарантується.

 

 

Додаток: копія договору на виготовлення документації на ___аркуші (ах).

 

 

 

 

Замовник державної експертизи _____________________________________

(прізвище та ініціали фізичної особи або посада,

прізвище та ініціали керівника юридичної особи)

___________________________                   _____________________________

(дата подання заяви (клопотання)                    (підпис замовника експертизи)

М.П.

 

Для проведення реєстрації щодо здійснення контролю
за усуненням зауважень викладених у висновку державної експертизи землевпорядної документації необхідно прикласти
:

–       лист замовника експертизи щодо здійснення контролю за усуненням зауважень викладених у висновку державної експертизи землевпорядної документації;

–       коректурний аркуш про усунення зауважень, викладених у висновку державної експертизи землевпорядної документації, підписаний та скріплений печаткою розробника документації, що є додатком до листа замовника (п. 3.5.8 Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації затвердженої наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391);

–       оригінал висновку державної експертизи землевпорядної документації без сторонніх відміток;

–       оригінал доопрацюваного об’єкту державної експертизи;

–       додатки привести у відповідність до п. 3.3.2 Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації затвердженої наказом Держкомзему України від 03.12.2004 № 391.

3.3.2. Усі основні документи і матеріали, додані до об’єкта державної експертизи повинні відповідати таким вимогам:

 • додатки та передбачені законодавством погодження, а також висновок Комісії з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою повинні бути підписані керівником відповідального органу (організації), скріплені його печаткою та мати термін дії;
 • графічні матеріали у встановлених законодавством випадках мають бути погоджені керівником територіального органу земельних ресурсів;
 • копії установчих, реєстраційних та статистичних документів, правовстановлюючих документів на землю та інше нерухоме майно, договорів, витягів з державних реєстрів повинні бути посвідчені нотаріально;
 • кожен аркуш копій архівних документів повинен бути посвідчений підписом архіваріуса та печаткою архівної установи;
 • кожен аркуш інших документів повинен бути посвідчений підписом і печаткою розробника об’єкта експертизи;
 • письмова згода землекористувача у разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні інших осіб, повинна бути засвідчена нотаріально;
 • документація із землеустрою повинна бути пронумерована, прошита та скріплена підписом і печаткою розробника об’єкта експертизи;

 

При виконанні цих вимог об’єкт державної експертизи підлягає реєстрації. В іншому випадку документація повертається замовнику на доопрацювання без реєстрації.