ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

(Держземагентство України)

 

Н А К А З

 

25  грудня 2014 року

Київ

№ 435

 

 

 

 

Про надання адміністративних

послуг через центри надання

адміністративних послуг

 

Керуючись вимогами законів України «Про Державний земельний кадастр», «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 року № 835 «Деякі питання надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами адміністративних послуг», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», відповідно до Положення про Державне агентство земельних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 445, з метою забезпечення надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Встановити, що з 1 січня 2015 року виключно через центри надання адміністративних послуг, утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування, територіальними органами Держземагентства України надаються такі послуги:

державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру;

внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку;

внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу;

внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу;

державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу;

внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу;

виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу;

надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

1)  витягу з Державного земельного кадастру про:

землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць;

обмеження у використанні земель;

земельну ділянку;

2)  довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації;

видача довідки про:

1)   наявність та розмір земельної частки (паю);

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання);

надання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою;

видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями;

видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;

видача висновку державної експертизи землевпорядної документації щодо об’єктів, які підлягають обов’язковій державній експертизі;

видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;

видача рішення про продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності.

 

2. Територіальним органам Держземагентства України до 1 січня 2015 року забезпечити розміщення інформації про дату, перелік і порядок надання адміністративних послуг через центри їх надання з урахуванням частини другої статті 6 Закону України «Про адміністративні послуги» на офіційних веб-сайтах та у місцях прийому суб’єктів звернень.

3. Територіальним органам Держземагентства України з 1 січня 2015 року забезпечити:

недопущення прийому заяв суб’єктів звернень (у тому числі тих, що надійшли поштою) щодо адміністративних послуг, які надаються через центри їх надання, та недопущення видачі суб’єктам звернень оформлених результатів надання адміністративних послуг або рішення про відмову в їх наданні;

передачу заяв про надання адміністративних послуг, які надаються через центри їх надання, що надіслані суб’єктами звернень поштою до 1 січня 2015 року, але надійшли після цієї дати, не пізніше одного робочого дня після їх надходження відповідним центрам надання адміністративних послуг, та інформування про це суб’єктів звернень в установленому законодавством порядку комісії з реорганізації;

взаємодію з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, які утворили центри надання адміністративних послуг, для належної організації надання адміністративних послуг через центри їх надання, у тому числі для здійснення адміністраторами прийому заяв суб’єктів звернень, видачі їм оформлених результатів надання адміністративних послуг або рішень про відмову в їх наданні;

надання на підставі запитів адміністраторів інформації, необхідної для виконання покладених на них завдань;

надання адміністративних послуг суб’єктам звернень у встановлені законом строки на підставі відповідних документів, одержаних від адміністраторів.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова комісії з реорганізації

Держземагентства України                                                  Л. М. Шемелинець