Зразок заяви

Перелік питань для перевірки знань законодавства кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців