Топографо-геодезична і картографічна діяльність Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру

 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру бере активну участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, створенні та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, встановленні та унормуванні географічних назв. На службу покладено завдання щодо організації та координації топографо-геодезичної і картографічної діяльності відповідних структурних підрозділів та установ, здійснення науково-технічної політики та методичного керівництва у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності.

Важливими напрямами діяльності Держгеокадастру є участь у розробленні та виконанні державних, галузевих і регіональних програм з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності, створенні та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, встановленні та унормуванні географічних назв.

Серед першочергових завдань – організація та забезпечення виконання астрономо-геодезичних, гравіметричних, інженерно-геодезичних, топографічних, картографічних, картовидавничих робіт, проведення супутникових радіонавігаційних спостережень, аеро- та космічних зйомок для дистанційного зондування Землі та організація створення і застосування географічних інформаційних систем, створення та ведення баз і банків геопросторових даних.

Фахівці відповідних структурних підрозділів та установ служби виконують загальнодержавні топографо-геодезичні і картографічні роботи щодо демаркації та делімітації державного кордону, ведуть державний облік і реєстрацію топографо-геодезичних і картографічних робіт, забезпечують зберігання матеріалів, одержаних за результатами їх виконання, опікуються розробленням інноваційних пропозицій, пов’язаних з використанням національних геоінформаційних ресурсів, та готують експертні висновки щодо найменування і перейменування географічних об’єктів, а також визначення меж географічних місць, з якими пов’язані особливі властивості.

Також фахівці Держгеокадастру здійснюють міжнародне співробітництво в галузі геодезичної і картографічної діяльності та з питань встановлення, нормалізації, зберігання, обліку, реєстрації географічних назв, створення і ведення Державного реєстру географічних назв, у тому числі беруть участь у підготовці міжнародних договорів України, відповідно до законодавства укладають міжнародні договори України міжвідомчого характеру.