Основні завданням Управління землеустрою та охорони земель :

1. Участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері регулювання земельних відносин.

2, Підготовка та внесення керівництву Головного управління пропозицій щодо формування державної політики у сфері землеустрою, охорони та моніторингу земель та забезпечення її реалізації.

3. Участь у розробці державних програм з питань раціонального використання,  моніторингу та охорони земель у місті Києві

4. Розгляд документації із землеустрою, що надійшла на погодження до Головного управління

Управління землеустрою та охорони земель  відповідно до покладених на нього завдань :

1. Здійснює підготовку організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель міста Києва.

2. Разом із Управлінням державного земельного кадастру здійснює проведення робіт, пов’язаних із реалізацією земельної реформи.

3. Здійснює землеустрій відповідно до Закону України «Про землеустрій», у тому числі забезпечує проведення інвентаризації земель у межах міста Києва.

4. У межах, визначених законодавством, проводить заходи з моніторингу та охорони земель.

5. Формує та веде  Регіональний фонд документації із землеустрою.6.  Здійснює розгляд питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою.

7. Забезпечує надання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.

8. Здійснює розгляд питань пов’язаних з розпорядженням земельними ділянками державної власності сільськогосподарського призначення, надає начальнику Головного управління, першому заступнику начальника та заступнику начальника відповідні пропозиції.

9. У межах своєї компетенції, розробляє і здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку та підготовки звітності у сфері землеустрою, охорони та моніторингу земель, формування екомережі.

10. Вносить керівництву Головного управління пропозиції, щодо використання коштів, які надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

11. У межах своєї компетенції здійснює підготовку наказів щодо передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність чи користування для всіх потреб.

12. Розглядає пропозиції, заяви, листи та скарги юридичних та фізичних осіб з питань, що належать дойого компетенції.

13. Бере участь у підготовці проектів наказів Головного управління з питань, віднесених до компетенції Управління.

14. Веде особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Відділу.

Нормативно-правові документи щодо землеустрою