Державний земельний кадастр – єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.

Управління державного земельного кадастру є самостійним структурним підрозділом Головного управління Держгеокадастру у м. Києві, який утворено для реалізації державної політики у сфері Державного земельного кадастру.

До основних завдань Управління державного земельного кадастру, у межах наданих повноважень, належить:

  • ведення Державного земельного кадастру, інформаційна взаємодія Державного земельного кадастру з іншими інформаційними системами в установленому порядку;
  • здійснення державної реєстрації земельних ділянок, обмеження у їх використанні;
  • ведення поземельних книг та надання відомостей з Державного земельного кадастру про об’єкти Державного земельного кадастру;
  • внесення змін до відомостей, нових (додаткових) відомостей про об’єкти Державного земельного кадастру;
  • здійснення виправлення помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру;
  • ведення кількісного обліку земель, аналіз та підготовка земельно-кадастрової інформації.

Управління державного земельного кадастру , відповідно до покладених на нього завдань:

  • здійснює надання адміністративних послуг відповідно до законодавства та організаційне забезпечення їх надання;
  • здійснює розгляд звернень громадян та юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції управління;
  • забезпечує підготовку інформації про земельні ділянки, зареєстровані Головним управлінням та інформації про зареєстровані речові права на них, отримані в порядку інформаційної взаємодії від органу державної реєстрації прав для подання до відповідних органів.