Головне управління Держгеокадастру у м. Києві, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та земельних відносин, а також у сфері Державного земельного кадастру, надає платні та безоплатні адміністративні послуги, вичерпний перелік яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2011 року № 835, а також встановлено фіксовану плату за надання таких послуг громадянам та суб’єктам господарювання.

Умовно зазначені послуги можна поділити на такі блоки:

  1. послуги з внесення інформації до бази даних Державного земельного кадастру (державна реєстрація земельних ділянок, обмежень у використанні земель);
  2. видача з бази даних витягів та довідок (витяг з Державного земельного кадастру про земельні ділянки, обмеження у використанні земель, довідка, що містить узагальнену інформацію про землі, викопіювання з кадастрової карти);
  3. інші послуги (проведення державної експертизи та ін.).

Відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про адміністративні послуги» відповідним наказом органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності та земельних відносин, а також у сфері Державного земельного кадастру, затверджено Інформаційні та Технологічні картки для кожної адміністративної послуги, в яких міститься інформація про переліки документів, необхідних для отримання кожної адміністративної послуги.

Зразок заяви для отримання довідки про відсутність приватизованої земельної ділянки

Перелік документів для отримання довідки про відсутність земельної ділянки в межах м. Києва

Зразок заяви для отримання витягу про нормативно-грошову оцінку

Зразок заяви щодо надання довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями ( за даними форми 6-зем)

Інформаційні картки на адміністративні послуги, що надаються ГУ Держгеокадастру у м. Києві

Інформаційні картки на адміністративні послуги, що надаються через ЦНАП

Технологiчнi картки на адміністративні послуги, що надаються ГУ Держгеокадастру у м. Києві

Технологічні картки на адміністративні послуги, що надаються через ЦНАП