Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку фізичні та юридичні особи можуть отримати у паперовій або електронній формі.

Звернутися за витягом з Державного земельного кадастру можливо:

  1. в електронному режимі, з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру (https://e.land.gov.ua/services), за умови електронної ідентифікації особи з використанням кваліфікованого електронного підпису та оплати послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України «Про платіжні послуги»;
  2. безпосередньо через центри надання адміністративних послуг.

Для отримання витягу з Державного земельного кадастру, необхідно подати (у електронній чи паперовій формі):

  • заяву за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру (згідно з додатком 42 до Порядку);
  • документ про оплату послуг за отримання відомостей Державного земельного кадастру, крім випадків, коли плата не стягується;
  • документ, що підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою особою заявника).

У разі подання заяви в електронній формі, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку або мотивована відмова у наданні таких відомостей, надсилаються заявникові в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку на вказану у зверненні адресу електронної пошти або з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру, або за бажанням Заявника видаються Державним кадастровим реєстратором через Центри (відділи) надання адміністративних послуг у паперовій формі.

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.

Витяг з Державного земельного кадастру містить усі відомості про земельну ділянку, внесені до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 року, а також за бажанням Заявника – відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержані в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно.

У разі подання заяви в електронній формі, витяг з Державного земельного кадастру не міститиме відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р.

За бажанням Заявника витяг з Державного земельного кадастру має містити: посилання на документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру, відомості про ділянки надр, надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами та гірничих відводів, одержані в порядку інформаційної взаємодії між Державним земельним кадастром та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Відомості Державного земельного кадастру, отримані в паперовій чи електронній формі, мають однакову юридичну силу.

При цьому, Головне управління Держгеокадастру у м. Києві інформує, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 165, під час воєнного стану зупинено строки надання адміністративної послуги щодо видачі витягів з Державного земельного кадастру.